Teamcoaching

TEAMCOACHING

Teamcoaching is anders dan individuele coaching. Teamcoaching betreft de totale groep en is een mooi en krachtig middel om afdelingen en groepen in staat te stellen hun resultaten te realiseren. Natuurlijk komen de individuele teamleden daarbij ook aan bod, de onderlinge samenwerking en de interactie. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken, bijdragen van individuele teamleden. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een open en constructieve manier.

Starpunt bij teamcoaching zijn bij onderlingende vragen/thema’s

 • Hoe krijgen wij nieuw elan binnen ons team?
 • Hoe kunnen wij een open communicatiesfeer bevorderen?
 • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
 • Hoe krijgen wij ons team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?
 • Hoe krijgen wij de onderlinge samenwerking van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar?
 • Hoe maken wij optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
 • Hoe verbeteren wij de sfeer en daarmee het werkplezier in het team?
 • Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op?

Teamcoaching geeft handvaten voor oplossing van deze vragen.

 

Resultaat van teamcoaching

Resultaten van teamcoaching zijn steeds te vertalen naar de effectiviteit van het team als geheel. Specifiek kunnen de volgende resultaten genoemd worden:

 • Verbeterde communicatie, groter onderling vertrouwen en openheid, en meer enthousiasme in het team
 • Verheldering van doelen, zowel van individuele teamleden als van het gehele team
 • Verheldering van taakverdeling onder teamleden, op basis van competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt.


Teamcoaching ondersteunt teams hun doelen te realiseren door beter te leren en zich te ontwikkelen

 

Neem nu contact op voor informatie of een vrijblijvende gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *