Natuurlijk-NLP communicatie

Schrijf je nu in!
Natuurlijk-NLP communicatie training

En verbeter de wereld, door te beginnen bij jezelf!                                                              

 

NLP doelen

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering.

Definitie van communicatie
Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons van uw communicatie bepaalt of het goede communicatie is. Dit uitgangspunt veronderstelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons die hij/zij krijgt. Het is dus aan uzelf om de boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat de gewenste respons word bereikt. Bij de ene persoon kan een bepaald verzoek tot het gewenste resultaat leiden, terwijl dat verzoek bij een andere persoon, of bij dezelfde persoon in een andere situatie, ander effect heeft. De communicatie moet worden afgestemd op de ontvanger in diens situatie. 

Leren/trainen van communicatie
• Bedrijfstrainingen, trainingen voor managers en leidinggeven, samenwerken, communicatie enzovoorts.
  Dit gebeurt in, groepstrainingen maar ook op individueel niveau.
• NLP trainingen worden aangeboden voor het personeel, waarbij rapport en communicatie met partner/collega/team word onderwezen. 
• Tevens op individuele basis voor persoonlijke ontwikkeling
• Motivatietrainingen, voor teams.

Meer weten? Neem contact met ons opKlik hier!

natuurlijk-NLP communicatie training

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering.

Definitie van communicatie
Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons van uw communicatie bepaalt of het goede communicatie is. Dit uitgangspunt veronderstelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons die hij/zij krijgt. Het is dus aan uzelf om de boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat de gewenste respons word bereikt. Bij de ene persoon kan een bepaald verzoek tot het gewenste resultaat leiden, terwijl dat verzoek bij een andere persoon, of bij dezelfde persoon in een andere situatie, ander effect heeft. De communicatie moet worden afgestemd op de ontvanger in diens situatie.

 
Leren/trainen van communicatie
• Bedrijfstrainingen, trainingen voor managers en leidinggeven, samenwerken, communicatie enzovoorts.
   Dit gebeurt in, groepstrainingen maar ook op individueel niveau.
• NLP trainingen worden aangeboden voor het personeel, waarbij rapport en communicatie met partner/collega/team word onderwezen. 
• Tevens op individuele basis voor persoonlijke ontwikkeling
• Motivatietrainingen, voor teams.

zonnebloem

Trainingen door Ben…Onderweg

Ben…Onderweg traint u individueel of als groep om het doel te bereiken en te ontwikkelen met inzicht. Door de systematische en intensieve begeleiding krijgen mensen inzicht hoe ze zelfsturend zijn. De effectiviteit van de communicatie in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier. Zeker als er tijdens spanningen of onder stress wordt gewerkt.

Over het algemeen is de aanpak is te verdelen in twee fasen. (theorie/praktijk)

De eerste fase is de Analysefase: in gesprekken gaat over zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen.

De tweede fase is de Procesfase: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen.

Uitkomsten:

  • Werken aan grotere communicatieve vaardigheden
  • C
ontact maken met uw passie of die van uw team
  • Bewuster keuzes maken
  • Inzicht krijgen in belangrijke persoonlijke of belemmeringen van een team
  • 
Gaan werken aan persoonlijke uitdagingen of die van het team
  • Een actieplan opstellen om wensen te realiseren

Meer weten? Neem contact met ons opKlik hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *